Τομείς δικαίου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το γραφείο μας με υψηλή συναίσθηση καθήκοντος και πιστό στις αρχές του λειτουργήματος της δικηγορίας, ως αρωγού της δικαιοσύνης, προσφέρει – σε προσιτές τιμές – σύγχρονες, άρτιες και έγκυρες νομικές υπηρεσίες στους πελάτες του, με απόλυτη υπευθυνότητα και άμεση συναίσθηση των αναγκών τους.

Σκοπός μας η έγκαιρη και με απόλυτη επιτυχία εκπροσώπηση των πελατών μας, με την τάχιστη και βέλτιστη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους και έχοντας πάντα ως αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον τους. Η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πελατών μας, λαμβάνει χώρα μέσω ολοκληρωμένης και άρτιας δικαστικής εκπροσώπησης, καθώς και παντός είδους εξωδικαστικών ενεργειών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ενδεικτικά οι τομείς του δικαίου στους οποίους το γραφείο μας παρέχει τις άρτιες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες του είναι εξής:

Εμπράγματο δίκαιο

 • αγορές – πωλήσεις ακινήτων
 • εργολαβικά – συστάσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας
 • αγωγές προσβολής ή διατάραξης της νομής
 • αρνητικές και διεκδικητικές αγωγές
 • αιτήσεις για διόρθωση κτηματογραφικής εγγραφής
 • ασφαλιστικά νομής,
 • άρση βαρών
 • προσημειώσεις – υποθήκες κλπ

Ενοχικό δίκαιο

 • μισθώσεις κατοικίας και επαγγελματικές μισθώσεις
 • αγωγές για αδικοπραξία και προσβολή προσωπικότητας
 • αγωγές για παράβαση ενδοσυμβατικής υποχρέωσης
 • Συμφωνητικά πώλησης αγαθών και υπηρεσιών
 • Συμβάσεις έργου
 • συμβάσεις εργασίας
 • ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας
 • συμβάσεις παραχώρησης δ.τ και σήματος
 • franchising – leasing
 • μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με παρακράτηση κυριότητας
 • εξωδικαστική λύση συμβάσεων κλπ

Εμπορικό δίκαιο

 • σύσταση – τροποποίηση ΟΕ και ΕΕ
 • σύσταση – τροποποίηση ΕΠΕ και ΑΕ
 • πρακτικά ΔΣ και ΓΣ Ανωνύμων εταιρειών,
 • κατοχυρώσεις εμπορικών σημάτων κλπ

Εργατικό δίκαιο

 • αγωγές για παράνομη απόλυση, μισθούς υπερημερίας, δεδουλευμένους μισθούς, κλπ

Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης

 • Διαταγές πληρωμής
 • Διαταγές απόδοσης μισθίου
 • Εκτέλεση των ως άνω διαταγών
 • Κατασχέσεις και Πλειστηριασμοί
 • Κατάσχεση εις χείρας τρίτου
 • Ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά διαταγών πληρωμής
 • Ανακοπές κατά προγράμματος πλειστηριασμών κλπ

Ασφαλιστικά μέτρα

 • ρύθμιση προσωρινής κατάστασης,
 • ρύθμιση επιμέλειας
 • ρύθμιση διατροφής κλπ

Οικογενειακό δίκαιο

 • αγωγές διαζυγίου
 • συναινετικά διαζύγια
 • αγωγές επιμέλειας και διατροφής κλπ

Αιτήσεις στην εκουσία δικαιοδοσία

 • διορισμοί προσωρινής διοικήσεως ΑΕ,
 • αιτήσεις δικαστικής συμπαράστασης κλπ

Ποινικό δίκαιο

και ως πληρεξούσιος των κατηγορουμένων και ως πολιτική αγωγή για υποθέσεις:

 • πλαστογραφίας,
 • απάτης
 • απειλής
 • κλοπής
 • υπεξαίρεσης
 • έκθεσης σε κίνδυνο
 • αρπαγής
 • απιστίας
 • παράβασης καθήκοντος
 • σωματικής βλάβης
 • εξύβρισης
 • συκοφαντικής δυσφήμησης
 • δυσφημήσεως
 • δυσφημήσεως δια του τύπου κλπ

Διοικητικό δίκαιο

 • ενστάσεις, προσφυγές, αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας (Διοικητικό Πρωτοδικείο, Διοικητικό Εφετείο, ΣΤΕ και Ελεγκτικό Συνέδριο)
Προτιμήσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας, μπορεί να αποθηκεύονται πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησης σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρεμπόδιση ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπο μας.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Youtube videos
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Wikimedia Maps

Όροι χρήσης - Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies, κυρίως από υπηρεσίες τρίτων. Ορίστε τις Προτιμήσεις Απορρήτου ή/και αποδεχτείτε τη χρήση των cookies μας.