• 21/10/2020

Ενδεικτικά, κάποιες από τις επιτυχίες του γραφείου μας

Ενδεικτικά, κάποιες από τις επιτυχίες του γραφείου μας

Ενδεικτικά, κάποιες από τις επιτυχίες του γραφείου μας 1024 538 Dimitrios-markou

Αστικό δίκαιο

Καταδίκη τράπεζας σε αποζημίωση για παράνομη εγγραφή στον Τειρεσία.
Καταδίκη τράπεζας σε αποζημίωση για καταχρηστική συμπεριφορά εντός της δανειακής σύμβασης.
Καταδίκη τράπεζας σε αποζημίωση για συμπεριφορά ενάντια στα χρηστά ήθη και ακύρωση καταγγελίας δανείων ύψους 1.700.000€
Καταδίκη τράπεζας για πλαστογραφία σε δανειακή σύμβαση.
Ακύρωση δανειακής σύμβασης λόγω ΓΟΣ.
Ακύρωση διαταγών πληρωμής τράπεζας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, λόγω ΓΟΣ
Καταδίκη Δήμου σε οικισμό προ του 23 για αναγνώριση κυριότητας υπέρ του εντολέα μας με χρησικτησία σε τμήμα ακίνητου ιδιοκτησίας του.
Καταδίκη σε αποζημίωση δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε περίπτωση μεταβίβασης άδειας ταξί με πλαστογραφία.
Καταδίκη εταιρείας σε αποζημίωση για παραβίαση σήματος και αθέμιτο ανταγωνισμό.
Πολλές αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων απαγόρευσης να πλησιάζει ο αντίδικος στα 50 μέτρα και αγωγές αποζημίωσης.
Δέσμευση μετοχών ΑΕ ένεκα κληρονομικού δικαιώματος.
Συντηρητική κατάσχεση μετοχών ΑΕ ένεκα οφειλής του μετόχου.
Αναγνώριση απόλυσης ως παράνομης και καταχρηστικής και καταδίκη σε αποζημίωση του εργοδότη να καταβάλει δεκάδες χιλιάδες ευρώ ως μισθούς υπερημερίας και να επαναπροσλάβει τον παρανόμως απολυθέντα υπάλληλο.
Καταδίκη σε αποζημίωση εφημερίδας για συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου.
Καταδίκη εταιρείας σε αποζημίωση δεκάδων χιλιάδων ευρώ για παραβίαση ενδοσυμβατικής υποχρέωσης.
Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως σε αγορά ακινήτου για μείωση τιμήματος, ένεκα ελαττωμάτων.
Διεκδικητική αγωγή και καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως καταπατητή ακινήτου.
Καταδίκη για παραβίαση δικαστικής απόφασης σε περίπτωση που η μητέρα πήρε το ανήλικο τέκνο παραβιάζοντας της επικοινωνία του πατρός.

Ποινικό δίκαιο

Εκπροσώπηση ως συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένου στην πολύκροτη υπόθεση Combat 18.
Αθώωση ως συνήγορος υπεράσπισης για πλαστογραφία και απάτη, ύψους 250.000€.
Αθώωση ως συνήγορος υπεράσπισης για χρέη στο δημόσιο, ύψους 1.500.000€.
Ποινή 2 ετών ως συνήγορος υπεράσπισης για χρέη στο δημόσιο ύψους 4.000.000€.
Ποινές 1 έτους ως συνήγορος υπεράσπισης για χρέη στο δημόσιο ύψους από 500.000€ μέχρι και 850.000€.
Αθώωση ως συνήγορος υπεράσπισης για αρπαγή ενηλίκου.
Αθώωση ως συνήγορος υπεράσπισης για συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου.
Αθώωση ως συνήγορος υπεράσπισης σε περιπτώσεις πλαστογραφίας, απάτης, υπεξαίρεσης και ψεύδους καταμήνυσης.
Αθώωση ως συνήγορος υπεράσπισης σε περιπτώσεις συκοφαντικής δυσφήμησης και ψευδορκίας.
Αθώωση ως συνήγορος υπεράσπισης σε περιπτώσεις παραβίασης αναγκαστικού νόμου 690/45.
Καταδίκη ως συνήγορος πολιτικής αγωγής για συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου.
Καταδίκη ως συνήγορος πολιτικής αγωγής σε 3 έτη για ψευδή βεβαίωση συμβολαιογράφου.
Καταδίκη ως συνήγορος πολιτικής αγωγής σε ποινές 3 και άνω ετών σε περιπτώσεις πλαστογραφίας, απάτης, υπεξαίρεσης και ψεύδους καταμήνυσης.
Καταδίκη ως συνήγορος πολιτικής αγωγής σε ποινές τουλάχιστον 2 ετών σε περιπτώσεις συκοφαντικής δυσφήμησης.
Καταδίκη ως συνήγορος πολιτικής αγωγής σε ποινές φυλάκισης για παραβίαση αναγκαστικού νόμου 690/45.
Καταδίκη ως συνήγορος πολιτικής αγωγής σε 3 έτη φυλάκισης σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Διοικητικό δίκαιο

Αποζημίωση κατά του δημοσίου για παράνομη συμπεριφορά.
Απαλλαγή για πράξη επιβολής προστίμων επιθεώρησης εργασίας και ΙΚΑ.
Απαλλαγή για χρέη στο δημόσιο εκπροσώπων εταιρειών.
Αποζημίωση κατά του δημοσίου για αχρεώστητες καταβολές.
Κοινωνικόσσφαλιστικά.
Ακύρωση διαγωνισμών του δημοσίου.

Προτιμήσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας, μπορεί να αποθηκεύονται πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησης σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρεμπόδιση ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπο μας.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Youtube videos
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Wikimedia Maps

Όροι χρήσης - Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies, κυρίως από υπηρεσίες τρίτων. Ορίστε τις Προτιμήσεις Απορρήτου ή/και αποδεχτείτε τη χρήση των cookies μας.